热门标签

新2平台出租(www.hg8080.vip):Nghệ An: Có thêm Khu công nghiệp Thọ Lộc quy mô 500ha

时间:2个月前   阅读:7

新2平台出租www.hg8080.vip)是皇冠(正网)接入菜宝钱包的TRC20-USDT支付系统,为皇冠代理提供专业的网上运营管理系统。系统实现注册、充值、提现、客服等全自动化功能。采用的USDT匿名支付、阅后即焚的IM客服系统,让皇冠代理的运营更轻松更安全。

,

Theo dõi KTMT trên

Ngày 8/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 57/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) thuộc quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An. Quy mô sử dụng đất của dự án này là 500 ha, không bao gồm phần diện tích tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua khu công nghiệp Thọ Lộc và tuyến đường N2 của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) thuộc quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý Nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Giao UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An yêu cầu nhà đầu tư rà soát, xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án và quy định cụ thể tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. UBND tỉnh cũng phải bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

Cập nhật vị trí và quy mô diện tích của dự án trong đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025 và các quy hoạch xây dựng có liên quan và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai và pháp luật về xây dựng.

Đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất của dự án nằm trong chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022; Kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất, bảo đảm điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 10 khu công nghiệp. Trong đó nhiều khu có quy mô lớn đã đi vào hoạt động như khu công nghiệp VSIP (367,6ha); K WHA (498ha); Hoàng Mai I (264,77ha); Đông Hồi (457,07ha); KCN Nam Cấm (327,83ha)…

Để tạo động lực thu hút các dự án công nghiệp vào đầu tư, sản xuất, trong đầu năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định 235 về việc phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.  

Nguyễn Công

上一篇:约搏单双游戏(www.eth0808.vip):Trường Đại học Sao Đỏ đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2023-2028

下一篇:澳5开户(www.eth0808.vip):响应土耳其地震援助 中国医药大学附设医院捐500万元救灾

网友评论